Nowości
Dostawcy i płatności
  • Poczta Polska
  • UPS
  • Przesyłka elektroniczna (ESD)
  • Przelew
 
Wizyty
Dziś: 97Wszystkie: 19354

Ferro Backup System - ESD do 5 użytkowników sieciowych + 1 serwer

Ferro Backup System

Cena:479.70

 

Backup delta
Program potrafi wykonać kopię tych części pliku, które uległy zmianie od czasu poprzedniego backupu. Daje to doskonałe rezultaty podczas backupu dużych plików (poczta programu Outlook, bazy danych). Backup przebiega wielokrotnie szybciej, obciążenie sieci jest mniejsze, kopie zapasowe zajmują mniej miejsca.
Backup przy wyłączaniu komputera
Backup może być automatycznie uruchamiany, jeżeli użytkownik wyłącza komputer. Taka forma backupu daje gwarancję, że wszystkie nowe i zmienione pliki zostaną zabezpieczone na zakończenie dnia pracy.
Praca w systemie rozproszonym
Program działa w architekturze klient-serwer, dzięki czemu istnieje możliwość równoległego wykonywania backupu z wszystkich komputerów (wykorzystywana jest moc komputerów klienckich a nie serwera backupu), kompresji i szyfrowania już po stronie stacji roboczej, backupu systemu operacyjnego, backupu delta (diff), backup przy zamykaniu systemu, etc.
Backup plików zablokowanych przez inne procesy
Program pozwala wykonywać backup plików, które praktycznie cały czas są w użyciu (pliki pocztowe, pliki baz danych, rejestr systemu, itp.). Funkcja ta jest realizowana poprzez bezpośredni odczyt sektorów dysku z pominięciem systemu operacyjnego z równoczesnym wstrzymywaniem napływających operacji zapisu.
Backup systemu operacyjnego
Program pozwala wykonywać backup wybranych plików, katalogów i dysków. Po wykonaniu backupu całego dysku systemowego można odzyskać działający system operacyjny wraz z wszystkimi programami na nowym dysku twardym bez potrzeby ponownej instalacji.
Automatyczny backup po podłączeniu komputera do sieci LAN/WAN
W programie można ustalić standardowy harmonogram wykonywania kopii zapasowych. Program może jednak także przeprowadzić zaległy backup zaraz po podłączeniu komputera do sieci formowej, co często przydaje się w przypadku komputerów przenośnych, dla których ciężko zaplanować dokładny termin backupu.
Centralne sterowanie
Backupem komputerów można sterować z jednego miejsca. W konsoli sterowania widoczne są wszystkie komputery, ich dyski i pliki. Wystarczy wybrać co, kiedy i gdzie ma się backupować. Odzyskiwanie danych również można wykonać nie odchodząc od serwera backupu.
Transparentna archiwizacja
Archiwizacja jest wykonywana w tle (program nie wyświetla okna na komputerach klienckich) i nie jest odczuwalna przez pracowników. Dla każdego komputera można zwiększyć lub zmniejszyć priorytet wątku archiwizacji oraz ustalić przedział czasowy, w którym backup powinien być wykonywany wolniej.
Wygodne odzyskiwanie danych
Administrator nie musi się zastanawiać, czy dana kopia jest kopią pełną, różnicową, czy kopią delta. Wszystkie kopie są wyświetlane, jak kopie pełne. Wystarczy wybrać komputer, punkt przywracania (datę backupu), zakres odzyskiwania i gdzie wypakować dane.
Automatyzacja zadań archiwizacji
Raz skonfigurowany System może działać w tle. Nie ma konieczności ciągłego nadzoru.
Kopie rotacyjne
(wersjonowanie)
Opcja dająca możliwość odzyskania wcześniejszej wersji pliku oraz gwarantująca, że przestrzeń dyskowa na przechowywane archiwa nigdy się nie wyczerpie. Można określić jak długo i ile kopii zapasowych ma być przechowywanych. Po określonym czasie najstarsze archiwa są usuwane.
Archiwizacja pełna
Podstawowa forma archiwizacji. Za każdym razem wykonywany jest backup wszystkich wybranych dysków, katalogów lub plików.
Archiwizacja przyrostowa/różnicowa
Archiwizacja plików, które zostały zmienione od czasu poprzedniej archiwizacji pełnej lub przyrostowej. Zwiększa szybkość wykonywania archiwizacji i oszczędza miejsce potrzebne do przechowywania archiwów.
Archiwizacja różnicowa na poziomie fragmentów plików (delta)
Rozszerzenie archiwizacji przyrostowej / różnicowej. Daje jeszcze większą oszczędność miejsca na dysku archiwizacji oraz przyspiesza proces wykonywania kopii. Szczególnie przydatna przy archiwizacji dużych plików (np.: bazy danych, pliki pocztowe) z tego względu, że archiwizowane są tylko te części pliku, które zostały zmienione.
Archiwizacja otwartych plików
Możliwość archiwizacji plików, które są zablokowane przez inne procesy. Przy pomocy tej funkcji można wykonać kopię np.: bazy danych (bez zatrzymywania serwera bazodanowego), plików systemowych (rejestr), plików pocztowych, itp.
Backup systemu
(obraz dysku / partycji)
Daje możliwość wykonania kopii działającego systemu operacyjnego oraz jego późniejszego odtworzenia bez potrzeby ponownej instalacji. Właściwość ta daje taki sam efekt jak archiwizacja wykonana programem do tworzenia obrazów dysków lub obrazów partycji.
Backup baz danych
i plików poczty
Daje możliwość wykonania backupu bazy danych bez zatrzymywania serwera bazodanowego oraz backupu dużych plików pocztowych (Outlook *.PST) podczas godzin pracy.
Szyfrowanie archiwów i transferu
Archiwizowane dane mogą być szyfrowane za pomocą algorytmów Rijndael (AES), Serpent, Twofish. Szyfrowanie odbywa się po stronie stacji roboczej, dlatego dane są zabezpieczone już podczas przesyłu do serwera archiwizacji.
Kompresja po stronie stacji roboczej
Archiwizacja i kompresja danych odbywa się po stronie stacji roboczych. Dzięki temu wykorzystana zostanie moc obliczeniowa wszystkich komputerów w firmie i zmniejszy się ilość przesyłanych przez sieć danych. Z tego też względu na serwer archiwizacji można przeznaczyć zwykły komputer PC z większym dyskiem twardym.
Replikacja archiwów
Możliwość automatycznego duplikowania archiwów z serwera archiwizacji do innej lokalizacji sieciowej, na dodatkowy dysk twardy, serwer NAS, serwer FTP, napęd optyczny (CD/DVD/Blu-Ray/HD-DVD), napęd taśmowy (DDS, DLT, LTO, AIT, etc.) lub na dysk w chmurze (backup online)
Aktualizacje automatyczne
Oprogramowanie jest automatycznie uaktualniane na wszystkich komputerach wchodzących w skład Systemu.
Archiwizacja podczas wyłączania komputera
Najwięcej awarii zdarza się podczas uruchamiania komputera. Zadanie archiwizacji może być wykonane z chwilą, gdy użytkownik zamyka system.
Równoległa archiwizacja
Podczas archiwizacji wykorzystywana jest moc obliczeniowa wszystkich komputerów. Z tego względu komputery mogą być archiwizowane w tym samym czasie.
Alerty administracyjne
W przypadku wystąpienia awarii, operator otrzymuje powiadomienie na konto e-mail.
Otwarta architektura
Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów lub plików wsadowych na serwerze backupu i na komputerach zdalnych przy użyciu Poleceń lokalnych i Poleceń zdalnych
Raporty
Raporty zawierają dane podsumowujące przebieg archiwizacji, informacje na temat zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki.
Bezpłatna pomoc
W przypadku problemów z instalacją lub konfiguracją programu Prosimy o kontakt. Odpowiedzi na Twoje pytania otrzymasz bezpośrednio od programistów tworzących Ferro Backup System.
Bezterminowa licencja
Licencja nie jest ograniczona czasowo. Oznacza to, że po dokonaniu opłaty, z programu można korzystać cały czas bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Darmowe aktualizacje
w ramach tej samej serii
Aktualizacje w ramach tej samej serii (obecnie 3.xx) są bezpłatne. W przypadku pojawienia się kolejnej serii otrzymasz rabat 50%.